Výstavba nové betonárny 2007

Výstavba nové betonárny 2007

Průběh výstavby nového míchacího centra 2007.