Drátky a vlákna do betonu

Prodej kompozitního konstrukčního materiálu

Vláknobeton či drátkobeton je moderní kompozitní konstrukční materiál, který se skládá z betonové směsi s příměsí rozptýlené výztuže (vláken či drátků).

Rozptýlená výztuž má prokazatelně pozitivní efekt při návrhu betonových konstrukcí, je však důležité důkladně a efektivně tyto systémy navrhovat.

Použití vláken a drátků je určené k omezení smršťování betonu a malt, zvýšení lomové houževnatosti, ochraně betonu při požáru a nárazu, omezení tvorby trhlin v betonu, odolnosti proti mechanickém namáhání (obrusu). Zvyšuje pevnost vtahu a tahu za ohyb. Lze sním redukovat klasickou výztuž u prvků s vysokým stupněm vyztužení.

Lze také přihlédnout ke snížení pracnosti, kterou obnáší používání konstrukční výztuže a její armování.

Výhody
Použití

Betony s rozptýlenou výztuží lze bez další ocelové výztuže použít do většiny základových konstrukcí a vlivů prostředí. Nejčastěji se používají pro základové pasy a desky pod rodinné domy. Bílé vany v podzemních podlažích objektů. Různé druhy základových konstrukcí (základy, piloty, stropy, sloupy). Konstrukční výztuž lze efektivně vypustit i u betonových podlah.

Máte zájem o cenovou nabídku na prodej drátků a vláken do betonu?

Nechte si od nás vypracovat nezávaznou cenovou kalkulaci na drátky a vlákna do betonu!